Giới Thiệu

Tổng diện tích: 100.000 m2

Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước III, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Quy trình chính:

  • Metal Machinery Processing
  • Electrical Plating
  • Painting
  • Powder Coating
  • Plastic Blow Molding
  • Assembling Line
  • Internal Lab