Product Gallery

NOTIFY

Thông Báo Tuyển Dụng Nội Bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Nội Bộ Hiện nay…

OUR NEWS

Hong Kong International Lighting Fair 2022, Oct. 27-30, 2022

Hong Kong International Lighting Fair 2022, Oct. 27-30,…

Vifa Expo 2022

Vifa Expo 2022

KINGTEC ATTEND HONG KONG LIGHTING FAIR 10/2019

During 2019 Hong Kong International Lighting Fair from…